Среща на представители от туристическия бранш от бургаска област с Министъра на туризма

На 12.01.2022 г. в Министерство на туризма се състоя среща на туристическия бранш от област бургас с новия министър на туризма - Христо Проданов.

Срещата беше организирана от Министерство на туризма и сдружение „Рафаел – инфо, култура и туризъм".

Всеки от участниците представи реални проблеми от своята професионална сфера в туризма и начини за решаването им.

От името на "Зелена Странджа" бяха изложени следните въпроси:

1. Липсата на поддръжка на маркировката и инфраструктурата по създадените туристически маршрути (не само в Странджа). Разчистване, маркиране и частични ремонти извършваме от години и ние от "Зелена Странджа", но този въпрос е глобален (както в пространството, така и във времето) и Държавата трябва да има своя ясна политика на национално ниво. Случайните доброволни инициативи на отделни хора и организации не решават трайно проблема!
НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Собствениците на гори в лицето на държавните горски стопанства и общините ДА СЪЗДАДАТ И ПОДДЪРЖАТ ПОНЕ ПО ЕДИН ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ на тяхна територия, особено там където има забележителности.
ФИНАНСИРАНЕТО на подобни дейности може да стане чрез създаването на ФОНД "ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА", който да се захранва не само от държавния бюджет, но и чрез редица други инициативи - членски внос, дарителски кампании и др.
Съответно горските стопанства и общините да кандидатстват за средства от фонда на проектен принцип. Но също е важно поддръжката на маршрурите да има ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР.

2. Друг важен въпрос, особено актуален сега, в есенно-зимния сезон - КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ ЛОВЦИ И ТУРИСТИ В ГОРАТА.
Повдигаме го от много години, но все още няма действия за решаването му (може би заради винаги силното лоби на ловците). Но решаването му е от взаимен и широкообществен интерес.
Ето нашето ПРЕДЛОЖЕНИЕ отпреди повече от 5 години, но актуално и днес

3. И един също жизнено важен въпрос, касаещ туристите в Странджа и Източна Стара планина - ЛИПСАТА НА ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА В РЕГИОНА. Да, нашите планини са ниски, но инциденти също са възможни. В Бургас и Варна никога не е имало отряди на ПСС. А все повече хора се ориентират към природата. КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНЕМ В СЛУЧАЙ НА НУЖДА ОТ ПОМОЩ В ГОРАТА?

Пътеводител за еднодневни маршрути в Странджа Пътеводител за Тур Странджа Тур Странджа
календар на походите в Странджа

Последни новини

Среща на представители от туристическия бранш от бургаска област с Министъра на туризма

На 12.01.2022 г. в Министерство на туризма се състоя среща на туристическия бранш от област бургас с новия...повече

ИСТОРИЯТА НА КОЧ 7-114 ОТ СЕЛО ВЕСЕЛИНОВО

На входа на ямболското село Веселиново се намира единствената скулптура в цял ръст на коч в България....повече

МОЯТА ЕСЕННА ГОРА СЪС ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА - КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

В края на най-пъстрия сезон от годината "Зелена Странджа" обявява конкурс за детски рисунки на тема...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи