Услуги за публично представяне на проект MARLENA


Проект: MARLENA –
Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139

ПОКАНА

За събиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: Услуги за изработване на материали за публично представяне и разпространение на целите и резултатите по проекта. Услугите ще се извършват по проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139, Договор № 91163/16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за изпълнение на дейности за: Услуги за изработване на материали за публично представяне и разпространение на целите и резултатите по проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139

Бихме желали да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните в техническите характеристики дейности. За целта може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация:
1. Кратко описание на дейността на фирмата/физическо лице
2. Капацитет на фирмата/физическо лице за изпълнение на договора за услуга.
3. Предложение за изпълнение на дейностите, описани в техническите характеристики
4. Предлагана цена с включени всички разходи за осигуровки, данъци, вкл. ДДС ако е приложимо
5. Критерий за възлагане: най-ниската цена, предложена от кандидат за да извърши дейностите, съгласно техническите характеристики.

Срок за представяне на офертите: 19.02.2019
Адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, подлез на бул. „Никола Петков“ 1808, офис по проект MARLENA

За информация: Владимир Димитров
Адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, подлез на бул. „Никола Петков“ 1808 офис по проект MARLENA, 0888830066, info@zelenastrandja.com

Критерий за възлагане: Най-ниската цена, предложена от кандидат отговарящ на изискванията, посочение в техническите характеристики.


С уважение,
Владимир Димитров
Председател на СНЦ „Зелена Странджа“


Дата: 12.02.2019 г.Файлове за изтегляне:

- Покана
- СпецификацииНазад

календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Кои са язовирите около Бургас?

От "Зелена Странджа" стартираме поредица от походи, свързани с най-големите язовири в близост до Бургас. В...повече

Полумаратон Атанасовско езеро на 5 години - разкази от кухнята

На 18 януари 2020 година ще се проведе петото издание на спортния празник Полумаратон „Атанасовско езеро“...повече

Дарителска кампания за Тур Странджа

От днес стартираме дарителска кампания за "Тур Странджа" - 180-километровият пешеходен и веломаршрут...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи