Проучване за отпадъците в Черноморски регион


Проект: MARLENA –
Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139

ПОКАНА

За събиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: Проучване за национални политики, законодателство, мрежи и инициативи за сътрудничество за намаляване на отпадъците в реките и морето в Черноморски регион по проект Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139 Референтен номер: 139 Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за извършване на проучване за национални политики, законодателство, мрежи и инициативи за сътрудничество за намаляване на отпадъците в реките и морето в Черноморски регион по Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach/ MARLENA” MIS ETC Code: 139 Референтен номер: 139 Договор № 91163/ 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Бихме желали да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните в техническите характеристики дейности.
За целта може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация:
1. Кратко описание на дейността на организацията/фирмата или автобиография на лицето, в случай, че оферта се представя от физическо лице.
2. Капацитет на организацията/фирмата за изпълнение на договора за услуга - информация за изпълнени сходни услуги свързани с (разработване на програми, проекти, екологични инициативи, извършване на анализи и проучвания, с посочени стойности на изпълнената услуга) през последните три години с посочени стойности и възложители, препоръки, референции или договори.
3. Предложение за изпълнение на дейностите, описани в техническите характеристики
4. Предлагана цена с включени всички разходи за осигуровки, данъци, вкл. ДДС ако е приложимо
5. Критерий за възлагане- най-ниската цена от офертите, които отговарят на техническите изисквания.

Срок за представяне на офертите: 12 Ноември, 2018
Максимално допустима крайна цена с вкл. всички разходи, данъци и осигуровки: 3911,60 лв.

Офертите се изпращат по имейл: info@zelenastrandja.com
или на адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6


С уважение,
Владимир Димитров
Председател на СНЦ „Зелена Странджа“


02.11.2018 г.Файлове за изтегляне:

- Покана
- СпецификацииНазад

календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Кои са язовирите около Бургас?

От "Зелена Странджа" стартираме поредица от походи, свързани с най-големите язовири в близост до Бургас. В...повече

Полумаратон Атанасовско езеро на 5 години - разкази от кухнята

На 18 януари 2020 година ще се проведе петото издание на спортния празник Полумаратон „Атанасовско езеро“...повече

Дарителска кампания за Тур Странджа

От днес стартираме дарителска кампания за "Тур Странджа" - 180-километровият пешеходен и веломаршрут...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи