Организиране на събития по проект MARLENA


Проект: MARLENA –
Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139

ПОКАНА

За събиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: Организиране на събития по проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139 Референтен номер: 139 Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за изпълнение на дейности за: Организиране на събития по Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139 Референтен номер: 139 Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Бихме желали да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните в техническите характеристики дейности. За целта може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация:
1. Кратко описание на дейността на фирмата/физическо лице
2. Капацитет на фирмата/физическо лице за изпълнение на договора за услуга- информация за дейности за последните 3 години, опит в изпълнение на подобни дейности т.н.
3. Предложение за изпълнение на дейностите, описани по-горе и предлагана цена с включени всички разходи за осигуровки, данъци, вкл. ДДС ако е приложимо.
4. Критерий за възлагане: най-ниската цена, предложена от кандидат за да извърши дейностите, съгласно техническите характеристики
5. Максимална допустима крайна цена: 27185.62 лева

Срок за представяне на офертите: 28.10.2018
Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6

За информация: Владимир Димитров
Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6
0888830066, info@zelenastrandja.com

Критерий за възлагане: Най-ниската цена, предложена от кандидат с опит и оферта отговаряща на посочените характеристики.


С уважение,
Владимир Димитров
Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

Дата: 20.10.2018 г.
Файлове за изтегляне:

- Покана
- СпецификацииНазад

календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Кои са язовирите около Бургас?

От "Зелена Странджа" стартираме поредица от походи, свързани с най-големите язовири в близост до Бургас. В...повече

Полумаратон Атанасовско езеро на 5 години - разкази от кухнята

На 18 януари 2020 година ще се проведе петото издание на спортния празник Полумаратон „Атанасовско езеро“...повече

Дарителска кампания за Тур Странджа

От днес стартираме дарителска кампания за "Тур Странджа" - 180-километровият пешеходен и веломаршрут...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи