Разработчик на интернет платформа


Проект: MARLENA –
Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139


ПОКАНА

За събиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: Изработка на интернет платформа по Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139, Референтен номер: 139, Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за Изработка на интернет платформа по Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139, Референтен номер: 139, Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Бихме желали да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните в техническите характеристики дейности. За целта може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация:
1. Доказателства за капацитет и опит на кандидата в областта на разработването на интернет сайтове и предоставянето на компютърни услуги;
2. Предложение за изпълнение на дейностите, описани в техническите характеристики;
3. Предлагана крайна цена


Срок за представяне на офертите: 30 септември, 2018 г.

Максимална допустима крайна цена с вкл. всички разходи, данъци и осигуровки: 29 337 лв.

Офертите се изпращат по имейл: info@zelenastrandja.com
Или на адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6

За информация: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6, тел.: 0888830066
info@zelenastrandja.com ;

Владимир Димитров
Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

14.09.2018 г.Файлове за изтегляне:

- Спецификации
- ПоканаНазад

календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Кои са язовирите около Бургас?

От "Зелена Странджа" стартираме поредица от походи, свързани с най-големите язовири в близост до Бургас. В...повече

Полумаратон Атанасовско езеро на 5 години - разкази от кухнята

На 18 януари 2020 година ще се проведе петото издание на спортния празник Полумаратон „Атанасовско езеро“...повече

Дарителска кампания за Тур Странджа

От днес стартираме дарителска кампания за "Тур Странджа" - 180-километровият пешеходен и веломаршрут...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи