ПОСАДИ УЛИЧНО ДЪРВО

ОКОЛНА СРЕДА
Дати
Организатор - ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА

УЛИЧНО ДЪРВО е модел за засаждане на повече дървета по улиците на населените места с активното участие на самите граждани. Моделът не разчита на средства от общинските бюджети, нито дублира задълженията на службите и фирмите по озеленяване. Той предоставя възможност, улеснява и напътства тези, които искат доброволно да засадят дървета, да го направят според правилата, на подходящите за целта места, със съобразени с градската среда дървесни видове и размери. Всеки може да се включи и да даде своя принос според възможностите си само на определен или на всички етапи от засаждането на дърво. Постигнатите резултати ще бъдат реални, с известни изпълнители и лесно проследими.

ЗАЩО?

В градовете зеленина има в градските паркове и по тротоарите на улиците. В много населени места, където липсват достатъчно на брой и по размери паркове, улиците са най-залесените зони, осигуряващи чист въздух, комфорт и спокойствие на хората. Можем да наречем улиците „Зелените артерии на градовете“.
Като всеки жив организъм и растенията страдат от болести и умират. В нетипичните и тежки за тях градски условия и непрекъснатия натиск от страна на хора и домашни любимци рисковете за оцеляването на дърветата са още по-големи. На практика се получава така, че голям процент от местата, определени за дървета, стоят празни.

КАК УЛИЦИТЕ ДА СТАНАТ ОЩЕ ПО-ЗЕЛЕНИ?

Чрез стартиране на кампания за засаждане на улични дървета на определените за целта, но свободни места, в която активно да се включат гражданите и местните власти. На практика чрез тази кампания ще се координират и съгласуват действията на всички заинтересовани страни в процеса – желаещите да садят дървета (доброволците), собствениците на терена (общините) и производителите на декоративна растителност.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Създаване на интернет платформа, посредством която реалната ситуация за наличните свободни места за засаждане на дървета по улиците ще може лесно да се пренася във виртуалното пространство, като информацията ще бъде лесно достъпна и обработваема в реално време. Целият процес по засаждането на дървета ще бъде сведен до 5 стъпки:

1. Идентифициране на свободно място за дърво – може да се извърши от всеки, който въведе информация за мястото в мобилното приложение.
2. Съгласуване – извършва се от служител от общината, който проверява, дали на посоченото място наистина е възможно и допустимо засаждането на дърво.
3. Закупуване на подходящо дърво. Желаещият да засади дърво си избира одобрено свободно място чрез мобилното приложение, пак чрез него си намира дърво от подходящ вид и размери, обявени предварително от местните производители и влиза в контакт със самия производител за начина на закупуване, доставка и засаждане.
4. Засаждане на дърво на избрано място. Може да се извърши или от този, който е купил дървото, или от друго лице/фирма срещу договаряне.
5. Приемане – извършва се от служител от общината, който удостоверява, че наистина дървото е засадено на съответното място и според изискванията.

ПРЕДИМСТВА НА МОДЕЛА

• Осигурява реална възможност за личен принос на всеки, който иска да има повече зеленина в градската среда, като участието може да бъде само на някой отделен етап или на няколко етапа едновременно (например: един човек идентифицира свободно място за дърво, друг закупува дърво, трети го сади и се грижи за него, без да е нужно хората да се познават помежду си);
• Допринася за реалното засаждане и отглеждане на повече дървета по улиците на населените места в цялата страна - по-зелени градове с по-чист въздух;
• Може да бъде приложен във всяко едно населено място стига да има подкрепата на съответната община;
• Постигнатите резултати са устойчиви във времето – ангажират се голям брой местни жители, които след засаждането на дърветата ще бъдат мотивирани и насърчавани да се грижат за тях;
• Не е необходим бюджет за самото засаждане на дървета, тъй като хората на доброволни начала сами ще си ги купуват и ще си организират дейностите, като има възможност и да се правят дарения от трети лица;
• Дава възможност за стимулиране на местните производители на декоративна растителност при чисто пазарни принципи;
• Пълна прозрачност - ясни и видими резултати във всеки един момент, точна информация за броя на засадените дървета по населени места, квартали, улици, както и имената на участниците в благородната кауза;
• Визуализация на място чрез поставяне на етикети с информация на всяко засадено дърво, с което се постига образователен и мотивиращ ефект за населението;
• Предоставяне на точна информация на специализираните общински звена по озеленяване за всяко новопосадено дърво, нужна за регистрацията и паспортизацията им;
• На практика всички заинтересовани страни ще бъдат удовлетворени – местните жители ще получат повече зеленина и удовлетвореност от възможността за личен принос, местните власти ще бъдат подпомогнати в озеленителните дейности, както и ще получат готови данни за засадените дървета, местните производители на декоративна растителност ще бъдат стимулирани;
• Възможност за автоматични напомняния и консултации на потребителите.

Обществено обсъждане, 26.02.2016, гр. Бургаскалендар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Жест към хората от малките села в Странджа

Приключи доставянето на продуктите, закупени по проект на сдружение "Зелена Странджа" със средства...повече

Скоростно по Тур Странджа с Владимир Димитров

От "Зелена Странджа" искаме да ви напомним, че не е нужно да ходите в далечни страни, за да намерите своя...повече

Добро за хората от най-малките села в Странджа

Сдружение "Зелена Странджа" е с одобрен проект от първия кръг на Фонд „Обединени срещу COVID-19“. В процес...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи