Преводачески услуги по проект MARLENA

Проект: MARLENA –
Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139

ПОКАНА

СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за изпълнение на дейности за: преводачески услуги по проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” BSB: 139, Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Преводаческите услуги включват извършване на писмен превод от български на английски, турски, румънски, украински, руски и обратно и от английски на български, турски, румънски, украински, руски и обратно.
Писмените преводи отговарят на следните изискавания: в съответствие са с предоставения за превод текст; спазени са граматически, стилистични и пунктуационни правила предоставени са в писмен вид и подходящ формат;

Предполагаем обем на извършената работа: 500 страници (1800 символа на страница, включително интервали и пунктуационни знака или 1620 знака входящ текст).

Срока на изпълнение - договора е с начало 14.12.2018 г. и край 14.08.2020 г.

Бихме желали да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните по-горе дейности. За целта може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация:
1. Кратко описание на дейността на фирмата/физическо лице.
2. Капацитет на фирмата/физическо лице за изпълнение на договора за услуга- информация за дейности за последните 3 години, опит в изпълнение на подобни дейности т.н..
3. Предложение за изпълнение на дейностите, описани по-горе.
4. Предлагана цена с включени всички разходи за осигуровки, данъци, вкл. ДДС ако е приложимо.
5. Критерий за възлагане: най-ниската цена, предложена от кандидат за да извърши дейностите, съгласно описаните характеристики.

Срок за представяне на офертите: 10.12.2018

Адрес: гр. Бургас, офис на проекта в подлеза на бул. Никола Петков
За информация: Владимир Димитров
Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6
0888830066, info@zelenastrandja.com

Критерий за възлагане: Най-ниската цена, предложена от кандидат отговарящ на изискванията.

Максимална допустима крайна цена за описаните услуги: 9779 (девет хиляди седемстотин седемдесет и девет) лева.

С уважение,
Владимир Димитров
Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

Дата: 30.11.2018 г.
Назад

календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Дарителска кампания за Тур Странджа

От днес стартираме дарителска кампания за "Тур Странджа" - 180-километровият пешеходен и веломаршрут...повече

Маршрут по желание

Повече от 4 години от "Зелена Странджа" кръстосваме пътеките на Странджа (и не само). Направили сме преходи...повече

„Зелена Странджа“ организира поредното почистване на труднодостъпни места

СНЦ „Зелена Странджа“ организира поредното почистване на труднодостъпни места по маршрут от Ахтопол...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи