Преводачески услуги по проект MARLENA

Проект: MARLENA –
Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139

ПОКАНА

СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за изпълнение на дейности за: преводачески услуги по проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” BSB: 139, Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Преводаческите услуги включват извършване на писмен превод от български на английски, турски, румънски, украински, руски и обратно и от английски на български, турски, румънски, украински, руски и обратно.
Писмените преводи отговарят на следните изискавания: в съответствие са с предоставения за превод текст; спазени са граматически, стилистични и пунктуационни правила предоставени са в писмен вид и подходящ формат;

Предполагаем обем на извършената работа: 500 страници (1800 символа на страница, включително интервали и пунктуационни знака или 1620 знака входящ текст).

Срока на изпълнение - договора е с начало 14.12.2018 г. и край 14.08.2020 г.

Бихме желали да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните по-горе дейности. За целта може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация:
1. Кратко описание на дейността на фирмата/физическо лице.
2. Капацитет на фирмата/физическо лице за изпълнение на договора за услуга- информация за дейности за последните 3 години, опит в изпълнение на подобни дейности т.н..
3. Предложение за изпълнение на дейностите, описани по-горе.
4. Предлагана цена с включени всички разходи за осигуровки, данъци, вкл. ДДС ако е приложимо.
5. Критерий за възлагане: най-ниската цена, предложена от кандидат за да извърши дейностите, съгласно описаните характеристики.

Срок за представяне на офертите: 10.12.2018

Адрес: гр. Бургас, офис на проекта в подлеза на бул. Никола Петков
За информация: Владимир Димитров
Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6
0888830066, info@zelenastrandja.com

Критерий за възлагане: Най-ниската цена, предложена от кандидат отговарящ на изискванията.

Максимална допустима крайна цена за описаните услуги: 9779 (девет хиляди седемстотин седемдесет и девет) лева.

С уважение,
Владимир Димитров
Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

Дата: 30.11.2018 г.
Назад

календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Жест към хората от малките села в Странджа

Приключи доставянето на продуктите, закупени по проект на сдружение "Зелена Странджа" със средства...повече

Скоростно по Тур Странджа с Владимир Димитров

От "Зелена Странджа" искаме да ви напомним, че не е нужно да ходите в далечни страни, за да намерите своя...повече

Добро за хората от най-малките села в Странджа

Сдружение "Зелена Странджа" е с одобрен проект от първия кръг на Фонд „Обединени срещу COVID-19“. В процес...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи