Разработчик на интернет платформа


Проект: MARLENA –
Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139


ПОКАНА

За събиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: Изработка на интернет платформа по Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139, Референтен номер: 139, Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за Изработка на интернет платформа по Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139, Референтен номер: 139, Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Бихме желали да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните в техническите характеристики дейности. За целта може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация:
1. Доказателства за капацитет и опит на кандидата в областта на разработването на интернет сайтове и предоставянето на компютърни услуги;
2. Предложение за изпълнение на дейностите, описани в техническите характеристики;
3. Предлагана крайна цена


Срок за представяне на офертите: 30 септември, 2018 г.

Максимална допустима крайна цена с вкл. всички разходи, данъци и осигуровки: 29 337 лв.

Офертите се изпращат по имейл: info@zelenastrandja.com
Или на адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6

За информация: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6, тел.: 0888830066
info@zelenastrandja.com ;

Владимир Димитров
Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

14.09.2018 г.Файлове за изтегляне:

- Спецификации
- ПоканаНазад

календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Жест към хората от малките села в Странджа

Приключи доставянето на продуктите, закупени по проект на сдружение "Зелена Странджа" със средства...повече

Скоростно по Тур Странджа с Владимир Димитров

От "Зелена Странджа" искаме да ви напомним, че не е нужно да ходите в далечни страни, за да намерите своя...повече

Добро за хората от най-малките села в Странджа

Сдружение "Зелена Странджа" е с одобрен проект от първия кръг на Фонд „Обединени срещу COVID-19“. В процес...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи