Комуникационен мениджър по Проект MARLENA

Проект: MARLENA –
Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139

ПОКАНА

За събиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: Комуникационен експерт по Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139 Референтен номер: 139 Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за Комуникационен експерт по Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139 Референтен номер: 139 Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Бихме желали да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните в техническите характеристики дейности. За целта може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация:
1. Описание на дейността на организация/фирма или CV- автобиография за физическо лице
2. Предложение за изпълнение на дейностите, описани в техническите характеристики
3. Предлагана крайна цена

Срок за представяне на офертите: 31 август, 2018 г.
Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6

Максимална допустима крайна цена с вкл. всички разходи, данъци и осигуровки: 19 558 лв.

Критерий за възлагане: Най-ниската цена, предложена от кандидат отговарящ на изискванията, посочени в техническите характеристики.

За информация: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6, тел.: 0888830066
info@zelenastrandja.com ;
С уважение,
Владимир Димитров
Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

20.08.2018 г.
Файлове за изтегляне:

- Спецификация
- ПоканаНазад

календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Жест към хората от малките села в Странджа

Приключи доставянето на продуктите, закупени по проект на сдружение "Зелена Странджа" със средства...повече

Скоростно по Тур Странджа с Владимир Димитров

От "Зелена Странджа" искаме да ви напомним, че не е нужно да ходите в далечни страни, за да намерите своя...повече

Добро за хората от най-малките села в Странджа

Сдружение "Зелена Странджа" е с одобрен проект от първия кръг на Фонд „Обединени срещу COVID-19“. В процес...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи