Почистване на Маслен нос по проект MARLENA

На 3 май над 40 доброволци се включиха в почистването на брега и горските пътища от резиденция Перла край Приморско до Маслен нос.
Акцията беше организирана от сдружение "Зелена Странджа" в рамките на проект „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“ /MARLENA/, финансиран по Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2014-2020.

Главната цел на проекта е за обединяване на силите срещу замърсяването по черноморското крайбрежие, както и на реки, гори и защитени територии в близост до Черноморския басейн. Проектът е насочен към създаване на условия за повишаване на обществената осведоменост и образованост относно проблемите с отпадъците в морето и реките, ценността на биологичното разнообразие в тях и опазването на околната среда.

Особено внимание се обръща на развитието на отговорно гражданско и екологично поведение сред младежите. Затова в акцията най-активно участваха студенти от университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас. От Община Приморско оказаха незаменима логистична подкрепа, както и сериозно участие с хора. Голям беше броят и на доброволците, отделили от времето си в полза на каузата за по-чиста околна среда, дошли от Бургас, Приморско и дори от София.

Благодарим на всички включили се!

През тази и следващата година проект MARLENA продължава с още еко акции и лагери сред природата. Бъдете активни, следете събитията за по-чисто море и природа, включвайте се и организирайте свои акции чрез новата платформа marlenablacksea.eu

Тук можете да разгледате СНИМКИТЕ ОТ АКЦИЯТА


календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Почистване на Маслен нос по проект MARLENA

На 3 май над 40 доброволци се включиха в почистването на брега и горските пътища от резиденция Перла...повече

Нови акции за по-чисто Черно море

Маркирането и организирането на акции за почистване на замърсени зони в Черноморския басейн ще става...повече

Информационни срещи за Тур Странджа по места

Сдружение "Зелена Странджа" започва поредица от информационни срещи за Тур Странджа в населените места,...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи