Нови акции за по-чисто Черно море

Маркирането и организирането на акции за почистване на замърсени зони в Черноморския басейн ще става по-лесно с интернет платформата MARLENA.
------------------------------------

На 27.02.2019 г. в гр. Бургас беше представена новата уеб платформа www.marlenablacksea.eu имаща за цел повишаване на обществената осведоменост и ангажираност към проблемите със замърсяванията на реките, бреговете, горите и защитените територии и привличане на повече съмишленици за опазване чистотата в Черноморския регион. Чрез платформата всеки може да посочва замърсените места и да организира или участва в акции за почистването им. Териториалният обхват е за всички държави, от които са партньорите в проекта „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“ (MARLENA) – Турция, България, Румъния, Молдова и Украйна, финансиран по Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

През 2019 и 2020 година като партньор в проекта, сдружение „Зелена Странджа“ ще организира многобройни акции за почистване на труднодостъпни плажове по Южното крайбрежие на България, както и детски еко лагери.

На срещата в Бургас бяха представени и политиките за опазване на Черно море, видовете основни замърсители, трансгранични инициативи и добри практики за намаляване на отпадъците в басейна на Черно море и различни инициативи за повишаване осведомеността и ангажираността на младежите за подобряване на екологичното състояние в област Бургас.


Владимир Димитров,
Ръководител на проекта за „Зелена Странджа“


календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Жест към хората от малките села в Странджа

Приключи доставянето на продуктите, закупени по проект на сдружение "Зелена Странджа" със средства...повече

Скоростно по Тур Странджа с Владимир Димитров

От "Зелена Странджа" искаме да ви напомним, че не е нужно да ходите в далечни страни, за да намерите своя...повече

Добро за хората от най-малките села в Странджа

Сдружение "Зелена Странджа" е с одобрен проект от първия кръг на Фонд „Обединени срещу COVID-19“. В процес...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи